POLITYKA JAKOŚCI

Misją firmy AGNUS Agnieszka Szustak jest profesjonalna i skuteczna realizacja usług
w zakresie prac porządkowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków a także pielęgnacja
zieleni realizowanych na podstawie umów zawieranych z podmiotami publicznymi oraz
profesjonalnymi podmiotami prywatnymi.

W ramach Polityki Jakości uwzględniamy wymagania Zamawiających oraz stale podnosimy
jakość świadczonych usług, aktywnie uczestnicząc w działaniach na rzecz rozwoju rynku
profesjonalnych uczestników procesu świadczenia usług porządkowych.
 


Zadeklarowaną przez nas Politykę Jakości chcemy realizować poprzez:

1. spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów,
2. pracę nad zwiększaniem poziomu zadowolenia Klientów z jakości świadczonych
usług,
3. ciągłą poprawę warunków organizacyjnych i technicznych obsługi Klientów oraz
tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z Nimi,
4. doskonalenie dostępności usług,
5. stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji personelu oraz dbałość o dobrą atmosferę
pracy,
6. monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów wymagających
poprawy i stałe ich doskonalenie,


Politykę naszą znają i rozumieją nasi Pracownicy.
 
Realizując ustanowioną Politykę zobowiązujemy się do utrzymania i ciągłego doskonalenia
Systemu Zarządzania Jakością oraz deklarujemy zapewnienie zasobów umożliwiających
realizację przyjętych celów.

                                                                                                                 Właściciel AGNUS Agnieszka Szustak